Zápaly hrtana

CHRONICKÝ ZÁPAL HRTANA

CHRONICKÝ ZÁPAL HRTANA (CHRONICKÁ LARYNGITÍDA) 

Jeho vznik podporujú najmä vonkajšie faktory, napríklad prach a dym, rozličné priemyselné exhaláty, no nezriedka aj nesprávna hlasová technika. Príčinou zápalu sliznice hrtana často býva zápal v prínosových dutinách alebo v priedušnici a prieduškách. Zapálená sliznica hrtana sa prekrví, hlasivky mierne zhrubnú. Chorý má chripľavý hlas a kašeľ.

Liečba: Predovšetkým treba odstrániť všetky dráždidlá a uplatňovať hlasovú hygienu podľa pokynov foniatra.