Zápaly hrtana

CUDZIE TELESÁ V DOLNÝCH DÝCHACÍCH CESTÁCH

CUDZIE TELESÁ V DOLNÝCH DÝCHACÍCH CESTÁCH 

Do dýchacích ciest môžu zapadnúť (aj pri chybnom hlte) najrozličnejšie cudzie telesá, ktoré si ľudia zo zvyku kladú do úst: tesár klince, krajčír ihlu a deti zas korálky, zlomky hračiek, fazuľu, mince a pod. Zapadnuté teleso sa môže uchytiť na ktoromkoľvek mieste dýchacích ciest. Ak je rozmernejšie (napr. úlomok chrupu), uviazne v hrtane, menšie zapadne hlbšie do priedušnice alebo do priedušiek. Dotyk cudzieho telesa so sliznicou dýchacích ciest spôsobí záchvat kašľa, ktorým sa organizmus niekedy zbaví cudzieho telesa. Čím hlbšie zapadne teleso do dýchacích ciest, tým menšie býva nebezpečenstvo zadusenia, ale tým horšie sa odstraňuje. Keď sa cudzie teleso zakliní, pominie kašeľ a teleso môže dlho ostať nezbadané. Upozornia naň neraz až rôzne zmeny na pľúcach.

Liečba: Cudzie teleso treba z dýchacích ciest odstrániť čím skôr. Používa sa na to prístroj (endoskop) zasúvateľný cez ústa do dýchacích ciest; pomocou neho možno cudzie teleso vyhľadať i vytiahnuť.

Prevencia: Malým deťom nedávať na hranie ani na dosah drobné predmety; kým deti nevedia žuvať potravu, nedávať im jesť jadrá (lieskovce, arašidy).