Zápaly hrtana

SPEVÁCKY UZLÍK

SPEVÁCKY UZLÍK 

Je to malý výrastok na jednej hlasivke alebo aj na oboch, obyčajne v ich prednej tretine. Chorý za chrípne a nemôže spievať.

Liečba: Po odstránení uzlíka (cez ústa – pomocou klieštikov) sa hlas rýchlo upraví.

Prevencia: Správna hlasová technika usmerňovaná foniatrom (najmä po chirurgickom odstránení uhlíka).